piektdiena, 2014. gada 31. oktobris

LatSTE beigusies, lai dzīvo LatSTE!

Paldies visiem, kas apmeklēja 17. LatSTE. Paldies darbnīcu vadītājiem, sponsoriem, atbalstītājiem. Paldies Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram un īpaši Mārim Aizpurietim par tiešraidēm.
Paldies uzņēmumiem BBT, certes.lv, MassPortal par finansiālu atbalstu. Paldies Lielvārdam par nomainīto lampu projektorā.
Paldies CERT.LV par Datorologu un izķertajiem vīrusiem datoros.
Turpiniet sekot lapai, vēl tiks publicētas prezentācijas, attēli, video ieraksti, #LatSTE konkursa uzvarētāji.

Tiksimies jau nākamgad!

trešdiena, 2014. gada 29. oktobris

Mazā LatSTE'2014 programma

Skaties tiešraidi: http://skaties.riga.lv/latste1.html (zāle)
Skaties tiešraidi: http://skaties.riga.lv/latste2.html (Rīgas klase)

Pasākuma laikā lietojiet Twitter ar  #latste
Diviem interesantākiem ziņojumiem specbalva no MassPortal.com - individuāli izveidots un izdrukāts 3D objekts!

09:00-10:00 Reģistrēšanās (rīta kafija)
10:00-10:15 Atklāšanas uzruna (Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis).
10:15-10:30 Atklāšanas uzruna (Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Oskars Lūsis).
10:30-10:55 Izglītības tehnoloģiju jaunumi "Lielvārds" (Andris Gribusts).
11:00-11:30 Kā programmēt bez datora? Start(IT) pieredze ģimeņu programmēšanas pasākumos (Antons Kranga).
11:35-12:05 Euroskills un Wordskills – IKT nozares dalībnieku, kandidātu un pedagogu pieredze, to ietekme uz skolnieku mācīšanās motivāciju.
Priekuļu tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rīgas Valsts tehnikuma absolventi u.c.
12:10-12:40 Scratch kā viena no vispiemērotākajām valodām pirmajiem soļiem programmēšanā (Imants Gorbāns).

12.40-13.40 Pusdienu pārtraukums
Pusdienu pārtraukumā būs iespēja pārbaudīt sava portatīvā datora darbību CERT.LV stendā DATOROLOGS.

13:40-14:25
 1. Dažādu mobilo ierīču izmantošana stundās, pārbaudes darbos un aptaujās (Aldis Bērziņš). 
 2. Brīvpieejas rīku Google forms + Flobaroo iespējas formatīvai vērtēšanai dabaszinātnēs (Ausma Bruņeniece, Inese Dudareva). 
 3. Pieredzes apmaiņa par darbu ar Windows planšetēm Rīgas 25.vidusskolā matemātikā un ģeogrāfijā (Gita Šulce, Vita Ozola). 
 4. Smart Notebook iespēju izmantošana sākumskolā (Aiga Mikasenoka, Ādažu vidusskola). 
 5. Skolas Intranet vide veiksmīgai informācijas apritei un efektīvai sadarbībai skolā (Darbnīcas mērķauditorija ir skolu direktori; Līga Matveja-Vlasova, Izglītības produktu attīstības vadītāja, Datorzinību centrs AS). 
14:30-15:15
 1. Mācamies programmēt PascalABC.net grafiskajā vidē (Sergejs Zembkovskis). 
 2. IT izmantošana fizikas mācību procesa dažādošanai (Loreta Juškaite).(materiāls interaktīvais tāfelei)
 3. Balss un dzirde - pedagogu un izglītojamo sekmīgas sadarbības galvenie darbarīki. Akustiskā aprīkojuma nozīme pedagoga balss pārslodzes mazināšanai un izglītojamo sekmju uzlabošanai (Lāsma Grīnvalde, certes.lv klase). 
 4. 3D printēšana skolās (Kristaps Bumbulis, Mass Portal klientu atbalsta vadītājs, MassPortal klase).
14:30-16:05
 1. Interneta vietnes - palīgs karjeras izvēlē (klašu audzinātājiem, direktora vietniekiem audzināšanas darbā) (Ilze Vārna). 
15:20-16:05
 1. Dažādu mobilo ierīču izmantošana stundās, pārbaudes darbos un aptaujās (Aldis Bērziņš). 
 2. E-apmācība – jauns veids efektīvākai zināšanu apgūšanai (Valters Asars). 
 3. Vernier sensori un LEGO Education robotika, to savietojamība un izmantošana mācību procesā (Indra Upeniece, Ģirts Čamanis).
 4. Jaunākie rīki un iespējas SMART Notebook 14 programmatūrā (Oksana Jepifanova).
 5. 3D printēšana skolās (Kristaps Bumbulis, Mass Portal klientu atbalsta vadītājs, MassPortal klase).
16:10-16:55
 1. Dators matemātikas stundās. Pieredze RV3Ģ (Diāna Sviklāne).
 2. Datorprezentācija kā stāstījuma vizuālais pastiprinātājs, nevis slāpētājs (Artis Ivanovs). 
 3. Google SketchUp - 3D modelēšanas programmas izmantošana sākumskolas un pamatskolas skolēniem (Anita Pūce). 
 4. SMART Notebook programmatūras sasaiste ar mobilajām ierīcēm. SMART Notebook 14 licencēšanas noteikumi (Valdis Linde) 
17:00-17:45
 1. Cilvēka 3D skenēšana tehnoloģiju, dizaina, mākslas un pielietojuma aspektā (Inga Dāboliņa). 
 2. Lego robotika (Uldis Grunde-Zeiferts). 
 3. Mobilie roboti tehnisko speciālistu apmācībā (ar ievadu programmēšanā un praktiskajiem darbiem) (Valters Asars). 
 4. SMART amp™ – jauna izglītības platforma, lai mācītos jebkurā laikā un jebkurā vietā (Kaspars Porejs). 
16:30-17:50 (īpašais piedāvājums informātikas skolotājiem - LU, Raiņa bulvāris 19, 336.auditorija)
 1. Scratch programmēšanas valodas lietojuma iespējas (Imants Gorbāns).
18:30-21:00 Vakara programma tiem, kas izrādīja interesi.

trešdiena, 2014. gada 22. oktobris

Reģistrācija "Mazā LatSTE'2014"

Sākusies reģistrācija "Mazā LatSTE'2014".
Dalība darbnīcās ir bez maksas. Darbnīcas notiks Rīgas 3. Valsts ģimnāzijā, izņemot tās, kurām norādīta cita adrese.
Pēc pasākuma dalībnieki saņems dalības apliecinājumus pa e-pastu.
Pirms darbnīcām notiks atklāšana un referāti.
Darbnīcas, kuras jau ir pilnas, tiek izņemtas no reģistrācijas formas!

otrdiena, 2014. gada 21. oktobris

Reģistrācija Mazai LatSTEi'2014 notiks sākot ar 22.oktobri. Sekojiet līdzi informācijai!